Pravne informacije

Izjava o korištenju Internet stranica

Internet stranice postavljene su s namjerom informiranja šire javnosti o ponudi grupe i usluga, koje nudi. Molimo Vas da se kao posjetitelj Internet stranica, pridržavate dolje navedenih uvjeta. Pristupom našim stranicama naznačujete da priznajete i prihvaćate te uvjete.

Informacije
Vlasnik stranica VCAG d.o.o. trudit će se nuditi ispravne i najnovije informacije. Pridržavamo prava na mijenjanje sadržaja internetskih stranica i/ili prestanak dopunjavanja istih, uvijek, bez ikakvog prethodnog upozorenja i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za obnovu internetskih stranica.

Zaštićeni znakovi
Svi znakovi na stranicama zaštićeni su, osim ako vlasnik stranica ne odredi drugačije. To uključuje sve vlasnikove logotipe (logotipi proizvoda i korporativne logotipe) te znakove. Upotreba znakova dozvoljena je samo sa prethodnom dozvolom vlasnika Internet stranica.

Ograničenje odgovornosti
Svi tekstovi, slike i ostali sadržaji, koji su prikazani na našim Internet stranicama, izabrao je i uredio vlasnik Internet stranica, te su isključivo informativne prirode. Unatoč tome, vlasnik u slučaju posjetiteljeve želje surađivanja s njim na poslovnoj razini ne odgovara za preciznost i točnost navedenih podataka. Osim u slučaju izravno izazvane štete, koja bi proizlazila iz vlasnikova namjernog zavaravanja ili, koja bi nastala zbog vlasnikove nemarnosti, vlasnik ili bilo koja druga pravna ili fizička osoba, koja je sudjelovala u nastajanju tih Internet stranica, ne odgovara ni za kakvu posrednu, neposrednu, posebnu ili slučajnu štetu, koja bi nastala zbog posjetiteljevog krivog tumačenja sadržaja Internet stranica. Intelektualno vlasništvo na Internet stranicama, uključujući patente, znakove i autorska djela, zaštićeno je. Ništa na našim Internet stranicama ne smije biti korišteno ili prikazano na bilo koji način bez službene dozvole vlasnika Internet stranica. Internet stranice također uključuju informacije trećih osoba te povezivanje sa Internet stranicama trećih osoba. Ipak, vlasnik Internet stranica ne poznaje sadržaj informacija, uključenih na Internet stranicama trećih osoba i zato ne preuzima nikakvu odgovornost za tamo navedene informacije.

Zaštita privatnosti
Na internetskim stranicama prikupljaju se kontaktne informacije i neki osobni podatci svih onih posjetitelja, koji bi željeli doći do objavljenih informacija, te u tu svrhu kontaktiraju vlasnika ili se pretplaćuju na publikacije vlasnika internetskih stranica. Dodatne informacije potražite u Izjavi o zaštiti osobnih podataka. Isključivu odgovornost za vjerodostojnost osobnih podataka i kontaktnih informacija preuzimaju posjetitelji. IP adresu posjetitelja vlasnik može upotrijebiti kod pronalaženja poteškoća na mreži i uređivanju internetskih stranica. Internetske stranice također sadrže povezivanje sa stranicama trećih osoba. Vlasnik ne preuzima odgovornost za poštovanje privatnosti i sadržaja stranica trećih osoba.

Vlasnik Internet stranica:
VCAG d.o.o.
Leskoškova 2
1000 Ljubljana
Slovenija


Izjava o zaštiti osobnih podataka

  1. Voditelji zbirke osobnih podataka prikupljenih preko ove internet stranice su VCAG d.o.o. Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija i KMAG d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, kao zajednički voditelj zbirke i odvojeno svaki kao zasebni voditelj zbirke (u nastavku kao »mi« ili »voditelji zbirke« odn. »voditelj zbirke«).
  2. Vaše osobne podatke prikupljamo samo ukoliko se sami odlučite da nam ih date, odnosno priopćite. Davanjem podataka dajete i suglasnost da voditelji zbirke osobnih podataka (zajedno ili svaki zasebno) vaše osobne podatke i informacije čuvaju, obrađuju i koriste za slijedeće namjene: komuniciranje s vama, statistička obrada, segmentacija potrošača, obrada prošlog ponašanja kod kupnje, slanje ponuda, gradiva i pozivnica, izvođenje direktnog marketinga (preko telefona, e-pošte, SMS poruka i obične pošte), te telefonsko, pisano i elektronsko anketiranje.
  3. U svrhu pružanja usluga, a u skladu s vašom suglasnošću, vaše osobne podatke možemo davati i ovlaštenom zastupniku odn. serviseru VOLVO ili nekom od naših ugovornih izvršitelja obrade osobnih podataka, zbog čega s vama u kontakt može doći i neka od tih osoba. Osim prethodno navedenih osoba, vaše osobne podatke nećemo davati nijednoj trećoj osobi.
  4. Vaše osobne podatke ćemo početi obrađivati sukladno važećem Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Obrada znači prikupljanje, čuvanje ili spajanje podataka u zbirkama osobnih podataka, mijenjanje, upotrebu ili objavljivanje, uključujući i prijenos, izmjenu, blokiranje i brisanje. Vaši osobni podaci čuvat će se i koristiti do vašeg eventualnog pisanog opoziva. Osobni podaci koje nam dajete preko ove internet stranice mogu se spajati s vašim osobnim podacima koje smo dobili preko naših zastupnika. Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti suprotno vašoj danoj suglasnosti.
  5. U vezi sa zaštitom osobnih podataka jamčimo vam da po pitanju njihove zaštite, osiguranja, vođenja evidencije zbirke osobnih podataka i drugih prava te obveza, pružamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere potrebne za sigurnu obradu i u cijelosti poštujemo važeće zakonodavstvo koje uređuje zaštitu osobnih podataka.
  6. Prikupljanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno. Ukoliko ne date privolu za obradu osobnih podataka nećemo vas moći obavještavati o novim proizvodima i uslugama, reklamnim akcijama odnosno inače komunicirati sa vama. Svoju privolu za obradu podataka možete bilo kada opozvati, također možete bilo kada zahtijevati uvid, prijepis, kopiranje, dopunu, popravak, blokiranje ili brisanje vaših osobnih podataka i to tako da nas pismeno kontaktirate na adresu: Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija ili pošaljete elektronsku poruku na adresu: info@vcag.net.
Slike su simbolične. Ponuda je informativnog karaktera i kreirana je u suradnji s UniCredit Leasingom Hrvatska te vrijedi do 30. lipnja 2017. ili isteka zalihe. Mjesečne rate izračunate su na osnovi fiksne kamatne stope 3,99%, EKS: 4,45% s učešćem 25%, rokom otplate 60 mjesec i ostatkom vrijednosti 25% te ne uključuju troškove obrade kredita. U izračunu je korišten tečaj Eura 7,65 (1 Euro=7,65 HRK). Istaknute rate odnose se na modele: 1. S60 D2 R-Design Kinetic, cijene 31.990 Eura (244.724 HRK), u ponudi Volvo Car Financiranja 322 Eura (2.463 HRK) na mjesec 2. V60 D3 R-Design Kinetic, cijene 34.990 Eura (267.674 HRK), u ponudi Volvo Car Financiranja 352 Eura (2.693 HRK) na mjesec 3. V60 CC D3 A Kinetic, cijene 35.990 Eura (275.324 HRK), u ponudi Volvo Car Financiranja 362 Eura (2.769 HRK). Istaknute cijene i rate ne uključuju trošak metalik boje (izuzev u slučaju modela V60) i pripreme vozila. Prosječna kombinirana potrošnja goriva 3,7-8,1 l/100 km, emisije C02 98-186 g/km. Sve dodatne informacije o mogućnostima financiranja provjerite na www.volvocars.hr ili kod ovlaštenog Volvo partnera.